https://topvisualservices.it/

Vyhrali ste auto? Daň z výhry a odvody vás môžu finančne

daň z výhry tipos
V Druhej šanci Tipos žrebuje víťazné bločky z konkrétnej pokladnice na Slovensku, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť výhry. Druhá šanca sa preto žrebuje v dvoch fázach. Najprv Tipos vytiahne čísla ôsmich pokladníc, každá pripadne na jednu z ôsmich žúp. Pokladnice vyžrebuje Tipos prvýkrát 30. septembra.s

Zdaňovanie nepeňažnej výhry | Opýtaj sa účtovníka

daň z výhry tipos
Daň - z výhry sa odráta 300-tisíc a zostatok sa zdaní 20-percentnou daňou. 39 222 320 mínus 300 000 je 38 922 320 korún, z čoho vychádza daň 7 784 464 korún, ktorú automaticky z výhry stiahnu v prospech štátu. Čistá výhra - 31 437 856 korún * Výherca si môže vybrať, ako mu peniaze vyplatia.s

Danove priznanie - vyhry TIPOS - online poker a loto

Výhra/y v súťaži je/sú predmetom dane z príjmov v súlade s § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Daň hradí súťažiaci - výherca súťaže, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 EUR (tristopäťdesiat eur), ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm.s

Výhra v súťaži nesie so sebou kríž. Pozrite sa, čo vás

Výherca musí navyše splniť aj svoju odvodovú povinnosť do zdravotnej poisťovne vo výške 14 % z výhry. Drahšie autá môžu navyše ovplyvniť aj veľkosť dane. V prípade, že vaše príjmy presiahnu 35 022 €, ste povinní štátu zaplatiť tzv. „milionársku daň" vo výške 25 %. Príklad:s

Daň z výhry | HNporadňa

daň z výhry tipos
Bonus je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí hráč, s výnimkou bonusu v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm.s

Koľko eur vám štát strhne z výhry | Aktuality.sk

Ďalšou kategóriou cien a výhier, ktoré sú oslobodené od dane za určitých podmienok sú nasledovné prijaté výhry a ceny, ak nejde o výhry z hazardných hier: výhry z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania, ceny z verejných súťaží, ceny zo súťaží, ceny zo športových súťaží do 350 eur.s

Štatút propagačnej súťaže - TIPOS

Výšku výhry (sumu) vám oznámi prevádzkovateľ súťaže - vydá vám doklad o výške nepeňažnej výhry. Jediné, čo vás ako-tak môže potešiť je to, že sa zdaňuje len výhra, ktorá presiahla 350 €, teda vo vašom prípade si môžete od výšky vašej výhry odpočítať sumu 350 €.s

39 222 320 korún vyhral niekto z východu - www.sme.sk

Zdanenie peňažnej výhry alebo ceny. Výhry v lotériách, stávkach a iných podobných hrách, ktoré sú prevádzkované na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu, a obdobné výhry zo zahraničia, sú od dane z príjmov oslobodené v plnej výške, a to podľa § 9 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov.s

FAQ | TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

Z hodnoty výhry 2500 Eur odpočítam výšku oslobodenia od dane z výhry - 350 Eur a výšku zdrav.odvodov - 14%. Teda ZÁKLAD NA VÝMER DANE Z VÝHRY bude 2500-350=2150-301(14% zdrav.odvody)=1849 Eur z toho 20% daň=369,8 Eur zaplatím ako daň z výhry.s

Zdanenie peňažnej výhry alebo ceny

Peňažné výhry odvodovej povinnosti nepodliehajú - čiže tu sa odvody ani daň z výhry do zdravotnej poisťovni neplatia. Príklad 3: Študentka vyhrala v roku 2012 televízor v hodnote 1 300 €. Televízor patrí medzi nepeňažnú výhru. Za rok 2012 sú od dane z príjmu oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnotes

Ako zdaňuje výhry a ceny fyzická osoba | Podnikam.sk

daň z výhry tipos
Peňažné výhry Kedy nie je potrebné platiť daň z výhry? Platenie dane z výhry nie je automatické. To znamená, že nie všetky výhry je potrebné zdaňovať. Záleží na výške výhry. Do 350 € je to bez dane. Pokiaľ vyhraná suma nepresiahne 350 eur, výhru nie je potrebné zdaňovať Hranica 350 eur je pomerne čerstvou novinkou.s

Ako prihlásiť blok do lotérie? Platia sa z výhry dane

Základ dane, z ktorej sa vyberá daň zrážkou, je 150 eur (500 - 350). Zrazená daň predstavuje 28,50 eur. Pánovi Jurajovi tak bude vyplatená výhra 471,50 eur. Peňažné ceny a výhry zo zdrojov v zahraničís

Zdaňovanie výhier v kasínach, online kasínach a športkách

Pri zdanení výhry zrážkovou daňou t.j. daň z výhry sa použije sadzba dane pre dané zdaňovacie obdobie podľa zákona o dani príjmov. Aktuálne je pre roky 2010, 2011 a 2012 sadzba dane je vo výške 19%. Vykonaním zrážky dane z výhry sa považuje daň za vysporiadanú od 1.1.2011.s

eTIPOS kasíno online

Výhra je predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov; daň hradí súťažiaci, s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej sumu 350 eur (slovom tristopäťdesiat eur), ktorý je v súlade s § 9 ods. 2 písm.s

SMS SÚŤAŽ - TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.

UpozornenieAk ste našli článok alebo informáciu, že výhry nad 350 EUR sa musia zdaňovať, tak to neplatí pre hazardné hry.Daň z príjmov sa vzťahuje na výhry a ceny prijaté z verejnej súťaže (napr. tombola), zo súťaže kde je okruh súťažiacich vybraný usporiadateľom (napr.s
s