https://topvisualservices.it/

Žalm 138 - KBS
Budem ti hrať pred tvárou anjelov, 2 vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. Tvoje meno budem oslavovať, pretože si milosrdný a verný a nadovšetko si zvelebil svoje meno a svoje prisľúbenia. 3 Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, a rozmnožil si vo mne odvahu. 4 Oslavovať ťa budú, Pane, všetci králi zeme,s

Október - KBS budem ti hrať pred tvárou anjelov
Resp.: Budem ti hrať pred tvárou anjelov. U P ODĽA RUSKÉHO filozofa Ber-ďajeva je každý človek nevy-liečiteľne náboženský. Doslova túži po stretnutí s nadprirodzenom a je hladný po vyššej pravde, ktorá nepodlieha žiadnej móde ani nálado-vosti doby. Občas každý z nás z diaľ-ky začuje, ako aj jeho volá tajomný 7s

Žalmy 138:1 Od Dávida. Chcem ťa, Pane, oslavovať celým budem ti hrať pred tvárou anjelov
O. - Budem ti hrať pred tvárou anjelov. Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom, že si vypočul slová mojich úst. Budem ti hrať pred tvárou anjelov, vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. - O. Tvoje meno budem oslavovať, pretože si milosrdný a verný a nadovšetko si zvelebil svoje meno a svoje prisľúbenia. - O.s

Stiahnúť "Žalm 138 - Budem ti hrať pred tvárou anjelov" budem ti hrať pred tvárou anjelov
"Budem Ti hrať pred tvárou anjelov " Autor: Róbert Flamík Ako sme tam prišli do chrámu, kde sme mali hrať, zostali sme v úžase. Veľký a veľkolepý. Odrazu sa človek cíti taký malý A potom koncert, dosť veľa ľudí, mladších, detí i starších i rodiniek Mamina, ktorá počas koncertu tancovala so svojíms

Stáhnout "Žalm 138 - Budem ti hrať pred tvárou anjelov" budem ti hrať pred tvárou anjelov
Budem ti hrať pred tvárou anjelov, * vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. R. Tvoje meno budem oslavovať, * pretože si milosrdný a verný. Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, * a rozmnožil si vo mne odvahu. R. Zachráni ma tvoja pravica. * Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; * neopusťs

Žalm 138 - Budem ti hrať pred tvárou anjelov - YouTube
Budem ti hrať pred tvárou anjelov, 2. vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. Tvoje meno budem oslavovať, pretože si milosrdný a verný a nadovšetko si zvelebil svoje meno a svoje prisľúbenia.s

Pred tvárou anjelov (Kniha žalmov − Ž 138, 1-2a. 2b-3
Budem ti hrať pred tvárou anjelov, * vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. R. Tvoje meno budem oslavovať, † pretože si milosrdný a verný * a nadovšetko si zvelebil svoje meno a svoje prisľúbenia. Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, * a rozmnožil si vo mne odvahu. R. Oslavovať ťa budú, Pane, všetci krális

Spolok svätého Vojtecha - Biblia - Kniha žalmov
Budem ti hrať pred tvárou anjelov, * vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. R. Tvoje meno budem oslavovať, * pretože si milosrdný a verný. Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, * a rozmnožil si vo mne odvahu. R. Zachráni ma tvoja pravica. * Pán za mňa dielo dokončí. Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; *s

Zamyslenie na 5. nedeľu v cezročnom období: Pán dielo
Najmä keď spievame: „Budem ti hrať pred tvárou anjelov" (Ž 138, 1c). Čo má nejaký spev - aj keď pred anjelmi - spoločné s povolaním jedného či druhého? Nuž veľa. Keď totiž pri ohlasovaní radostnej zvesti zažiješ, že „Pán za mňa dielo dokončí" (v. 8a), tak ťa to povedie k spevu a radosti „pred tvárou anjelov".s

Medzispevy - žalmy, alelujové a pôstne verše pred evanjeliom
Bohuslav Korejs (ž.n.31), výrazový okruh: Ž 71 Moje ústa, Pane, budú hlásať , Ž 138 Pred tvárou anjelov budem hrať v roku 1995 spracoval Peter Franzen 2 nápev bol vydaný v: LS II/c, s. 040s
s